Jubilarissen 2021

op .

Het is een goede traditie dat leden van GSV-Heemstede die 10, 25, 40, 50, 60 jaar lid zijn een uitnodiging ontvangen voor een gezellig samenzijn. Afgelopen zaterdag 13 november om 15.00 uur was het weer zover en kwam een aantal jubilarissen bijeen om hun jubileum te vieren. In totaal waren er 26 jubilarissen dit jaar, maar door de onzekerheid vanwege de COVID-19 pandemie waren helaas niet alle jubilarissen aanwezig.

Toch werd het een bijzondere bijeenkomst, waarbij veel van de jubilarissen aangaven zeer blij te zijn met de vereniging. Veel jubilarissen spraken hun dank uit voor de deskundigheid van de sportleiders, de gezellige sfeer tijdens de activiteiten en de goede organisatie. Ook het organiseren van een jubilarissendag wordt zeer gewaardeerd.

Speciale aandacht was er voor het lid dat 50 jaar onafgebroken lid is, mevrouw Nan Berghoef-Hekker gaf tijdens haar dankwoord aan dat GSV-Heemstede heel belangrijk is voor haar om niet in een sociaal isolement te raken. Het is door de COVID-19 pandemie nog veel duidelijker geworden dat het verenigingsleven voor veel mensen een belangrijke plaats inneemt, waarmee sociaal isolement mede wordt voorkomen. GSV-Heemstede is zeer blij dat alle activiteiten die zij aanbieden (gymnastiek, dans, bridge, volleybal, badminton, tafeltennis, klaverjas en Nordic Walking) zo gewaardeerd worden door haar leden.

Na het officiƫle gedeelte was er nog tijd om met een hapje en drankje alle jaren lidmaatschap met elkaar door te praten en sloot de voorzitter van het verenigingsbestuur om 17.15 uur de bijeenkomst.

2021 jubilarissen

Contactgegevens

Vereniging GSV-Heemstede
Postbus 309
2100 AH Heemstede

GSV-Centrum
Franz Schubertlaan 37
2102 EK Heemstede
Tel: 023 - 5290717

Beheerder GSV-Centrum
Cees v.d. Meer

Contactpersonen secties

Accommodaties en zalen

Ledenadministratie:
GSVomnisport@gmail.com