Doelstellingen Verenigingsbestuur

op .

Beste (toekomstige) leden en belangstellenden

Inmiddels zijn we per 1 augustus j.l. begonnen aan het nieuwe verenigingsjaar 2017-2018 en hoewel velen op het moment van dit schrijven nog van de vakantietijd genieten of gaan genieten zijn de voorbereidingen voor dit nieuwe seizoen bestuurlijk al aan de gang. In het komende seizoen wil het VB een aantal zaken op de rails zetten:

  • Sectiebesturen versterken en zelfstandiger laten functioneren
  • Vormen van een ‘sportraad’ waarin sectievoorzitters en stafleden toetreden
  • Modernisering statuten en huishoudelijk reglement
  • Nieuwe overeenkomsten sluiten met de sportleiders (i.v.m. eisen Belastingdienst)
  • En verder vooral alles wat goed ging in het verleden laten bestaan en gaan zoals het ging

Per 1 augustus heeft Marion Roosendaal het voeren van de boekhouding geheel overgenomen van Ina Roest. Wij willen Ina hartelijk bedanken voor al het werk dat zij heeft verricht de afgelopen jaren; zij heeft op voortreffelijke wijze invulling gegeven aan het penningmeesterschap en de ledenadministratie, maar heeft ook de laatste interim-periode de secretariaatsfunctie waargenomen. Ina noemde al het werk ‘een hels karwei’ en het VB waardeert haar inzet en kunde in hoge mate. Het VB heeft middels een bloemetje blijk gegeven van deze waardering, maar beseft dat de inzet van Ina ‘onbetaalbaar’ was. Gelukkig blijft Ina de ledenadministratie voeren en is zij inmiddels voorzitter van de sectie gymnastiek, zodat zij gelukkig behouden blijft voor onze vereniging.  

Rest ons iedereen een fijne vakantietijd te wensen en vooral een sportief, gezellig nieuw sportseizoen!

Namens het VB

René Akerboom

Voorzitter

Contactgegevens

Vereniging GSV-Heemstede
Postbus 309
2100 AH Heemstede

GSV-Centrum
Franz Schubertlaan 37
2102 EK Heemstede
Tel: 023 - 5290717

Beheerder GSV-Centrum
Cees v.d. Meer

Contactpersonen secties

Accommodaties en zalen

Ledenadministratie:
GSVomnisport@gmail.com